Hộ kinh doanh chả lụa Cận

(4 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

270, ấp Đông Thành, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại liên hệ

+84

Ngành hàng

Thực phẩm chế biến

Sản phẩm của shop

( 4 sản phẩm. )