Hộ kinh doanh Như Yến

(1 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Số 218, ấp Thiên Tuế, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại liên hệ

+84 792076306

Ngành hàng

Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống

Sản phẩm của shop

( 1 sản phẩm. )