Hộ kinh doanh Năm Kim

(1 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

ấp Hòa Xuân, Xã Định Hòa, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại liên hệ

+84

Ngành hàng

Thực phẩm chế biến

Sản phẩm của shop

( 1 sản phẩm. )