Công ty TNHH MTV Biên Hải

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Tổ 7, ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại liên hệ

'0918238754

Ngành hàng

Thực phẩm chế biến

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )