Hợp tác xã dịch vụ tôm- cua- lúa Thuận Phát

(2 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

SỐ 562, ấp 10 Huỳnh, Xã Đông Hưng, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại liên hệ

0345.737 703

Ngành hàng

Nhóm sản phẩm OCOP và đặc sản các vùng miền

Sản phẩm của shop

( 2 sản phẩm. )